Do 27 czerwca osoby powyżej 50 roku życia mogą zgłaszać się do udziału w „Akademii możliwości”. To nowy pomysł Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu na aktywizację osób starszych.

Fot. Źródło Wrota Warmii i Mazur
Fot. Źródło Wrota Warmii i Mazur

„Akademia możliwości – przez wspólne pasje do wspólnych działań" to program bezpłatnych warsztatów plastycznych, multimedialnych, muzycznych, z zakresu edukacji obywatelskiej, a także brydża towarzyskiego. Uzupełnieniem programu będą prelekcje i pokazy filmowe.

CSE „Światowid” w poprzednich latach proponowane zajęcia skupiały się na aktywności fizycznej i działaniach prozdrowotnych. Pomysł się spodobał i w „Promyku” działają grupy 50+. Tym razem organizowane będą warsztaty pozwalające zdobyć nowe umiejętności, na przykład manualne z zakresu wykorzystania różnych technik artystycznych czy kompetencje kulturalno-społeczne. Program tego zadania konsultowany był z zainteresowanymi.

Od lipca do listopada 60 osób podnosić będzie swój poziom wiedzy z zakresu kultury i edukacji kulturalnej, a także wymieniać doświadczenia, nawiązywać nowe kontakty i rozwijać się twórczo i artystycznie.

Osoby, które chcą wziąć udział w programie „Akademia możliwości – przez wspólne pasje do wspólnych działań" mogą zgłaszać chęć udziału do 27 czerwca. Spotkanie informacyjne odbędzie się natomiast 28 czerwca o godz. 12 w Sali Kameralnej Kina "Światowid".

Źródło: Wrota Warmii i Mazur

Książki i projekty edukacyjne

podnoszące kompetencje procesowe

Adwokat
Diabła

Iain Morley
Adowkat Diabła Kup książkę Kup audiobook

Na końcu
świata

Wawrzyniec Siedlecki
Na końcu świata Kup książkę

Na końcu świata
czyli Afryka dzika

Wawrzyniec Siedlecki
Na końcu świata czyli Afryka dzika Kup książkę Kup audiobook

Przygody
Belli

Lillienne Golc
Przygody Belli Kup książkę

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Komentarze  

0 # Gertrude 2017-06-22 04:22
Оne օf tһе moѕt еffіϲіent ԝaүs
tߋ ѕtaгt mɑіntаining а cᥱntгɑl ɑіr cоoⅼing ѕүѕtеm in thе ƅest ϲоnditіߋn іѕ
ɑlᴡays to Ƅᥱ ѕսге to stick tߋ tҺе гᥱсоmmеndatiⲟns ցiven ƅʏ thе mакeг fօr
ѕtгɑteɡieѕ օn қeеpіng tҺe аirflоw cߋnstant and
unobstгսcteⅾ. Үօս wɑnt tо Ье cҺоօsіng аn ɑіr-сοn гᥱpɑiг сompаny tҺаt yօᥙ jսst fееl ցοօⅾ аƅߋᥙt ᥙtіⅼіᴢing fοr ϲߋսntlᥱѕs уeагѕ
tߋ сⲟme. With Ƅⅼɑnkᥱt insսlatiоn үοu ɡᥱt bаtts ɑnd rоⅼⅼs օf
fⅼᥱҳiƅⅼᥱ fiЬeгѕ tߋ laуeг օn tɦe attіϲ flοoг.


Take a look at my website :: water cooling: http://sstcontracting.com/2015/06/01/air-conditioner-maintenance/
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować