Ponad 70 milionów unijnego wsparcia trafi w ręce Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie. W Urzędzie Marszałkowskim podpisane zostały umowy na dofinansowanie czterech projektów.

Fot. Archiwum
Fot. Archiwum

Pierwszy z projektów dotyczy budowy i przebudowy infrastruktury na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich, budowy „Guzianki II” i remontu „Guzianki I”, czyli udrożnienia szlaku wodnego na Kanale Giżyckim oraz przebudowy nabrzeży jezior Mikołajskiego, Niegocin, Nidzkiego i brzegów Pisy. Wartość projektu to blisko 56 mln zł, dofinansowanie – 40 mln zł.

Kolejne trzy umowy dotyczą realizacji poszczególnych etapów projektu Mazurska Pętla Rowerowa, czyli Traktów Rowerowych Krainy Wielkich Jezior Mazurskich: Północno-Wschodniego, Zachodniego i Północnego. Wartość tych projektów to blisko 49 mln zł, unijne dofinansowanie - 31,1 mln zł.

Umowy na dofinansowanie podpisali przedstawiciele zarządu stowarzyszenia Piotr Jakubowski i Otolia Siemieniec oraz marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin i wicemarszałek Miron Sycz.

Źródło: Wrota Warmii i Mazur, oprac. red.