W Olsztynie doszło do podpisania umów na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego”.

Fot. UM w Olsztynie
Fot. UM w Olsztynie

Ideą konkursu jest promowanie działań z zakresu modernizacji terenów wiejskich i wspieranie przedsięwzięć inwestycyjnych wpływających na zwiększenie poziomu zaangażowania społeczności lokalnych na obszarach wiejskich.

Dofinansowanie w wysokości 8 tys. zł otrzymały przedsięwzięcia inwestycyjne zgłoszone przez gminy i realizowane w sołectwach na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Łącznie dofinansowanie przekazane zostanie na 45 inwestycji.

Lista dofinansowanych wniosków - kliknij.

Słowa kluczowe:
warmia i mazury dofinansowanie wnioski